+370 652 20070

Teritorinių ligonių kasų kompensavimas

Klinika yra sudariusi sutartį su Teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) dėl dantų protezavimo paslaugos teikimo. Dantų protezavimo paslaugų išlaidos gali būti  kompensuojamos iš PSDF biudžeto.

Šią teisę gali pasinaudoti šie apdraustieji:

  • – asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,
  • – vaikai iki 18 metų,
  • – asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais,
  • – asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Veiksmų seka sekanti:

  • Pacientas pirmiausia turi kreiptis į savo pasirinktos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos odontologą, kad jis įvertintų jūsų dantų būklę ir užregistruotų Jūs į elektroninę sistemą (ESPBI bei EVIS DP) kaip asmenį, kuriam reikalingas protezavimas. Pacientui išduodamas tai patvirtinantis informacinis pranešimas.
  • Atvykti į DENTERA kliniką. Registruojantis, įspėkite apie jums paskirtas TLK lėšas protezavimui. Elektroninėje sistemoje klinikos specialistui prieinama informacija apie jums paskirtą finansavimą iš PSDF biudžeto.
  • – Pirmojo apsilankymo metu bus sudarytas gydymo planas ir Jūs busite užregistruotas TLK elektroninėje sistemoje, kad pradedate protezavimą klinikoje DENTERA.
  • Suteikiamos gydymo plane suderintos protezavimo paslaugos.
  • Užbaigiamas dantų protezavimo procesas, o DENTERA klinikos specialistas apie tai informuoja TLK.
  • – Praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo šios datos, Jūs galėsite kreiptis dėl dantų protezavimo finansavimo iš naujo.

Nuoroda į SAM dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.01E20DFB16B4/zvdKJgogoY

Registracija internetu